کانال Fake Smiles

همیشه هم قافیه بوده اند، “ســــیب” و “فریـــب”! مانند سیبی که حوا را فریب داد… . حالا هم می گوییم سیب و دوربین ها را با لبخندمان فریب می دهیم

 

مشاهده کانال

اشتراک گزاشتن این کانال:

مطالب مرتبط

اپلیکیشن فروشگاهی
خرید خودرو